Informacje bieżące

Gmina Bolesław otrzymała pomoc finansową w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych

Gmina Bolesław w ramach kolejnej edycji wystąpiła o uzyskanie pomocy finansowej z programu „ Rządowego Funduszu Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych i po ocenie wniosków otrzymała:

  • dotację w wysokości 4 600 000, 00 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Bolesławiu"
  • dotację w wysokości 2 380 000, 00 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bolesław etap IV"
  • dotację w wysokości 1 520 000, 00 zł na realizację inwestycji pn. "Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Bolesław etap III"

Ponadto dla wspólnych inwestycji realizowanych wraz z gminą Mędrzechów, Związek Gmin Bolesław i Mędrzechów uzyskał dofinansowanie w wysokości:

  • 1 300 000,00 zł na realizację inwestycji pn. "Budowę instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji odwadniania osadów przy Oczyszczalni Ścieków"
  • 7 500 000,00 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gmin Bolesław i Mędrzechów"

Powyższe  inwestycje wpłyną na podwyższenie standardu życia mieszkańców, zmniejszą koszty eksploatacji infrastruktury technicznej i poprawią stan środowiska naturalnego w naszej gminie.