Informacje bieżące

Wójt Gminy Bolesław zaprasza na spotkanie w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Bolesław do roku 2030

herb gmina boleslawWójt Gminy Bolesław zaprasza na spotkanie w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Bolesław do roku 2030. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Bolesławiu, Bolesław 68. Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorząd gminy. Przedstawione zostaną również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii do projektu dokumentu.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych.