Informacje bieżące

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 – Podprogram 2023, w ramach którego wydawane będą nieodpłatnie artykuły żywnościowe

Wójt Gminy Bolesław oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu informują, że w terminie od dnia 1.12.2023 r. do dnia 31.01.2024 r. będą przyjmowane wnioski w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 – Podprogram 2023, w ramach którego wydawane będą nieodpłatnie artykuły żywnościowe.
Warunkiem przyznania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego odpowiednio:
· 1 823,60 zł netto miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej
· 1 410, 00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie w przypadku osoby w rodzinie
Osoby zainteresowane programem proszone są o dostarczenie do GOPS Bolesław aktualnych dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. w grudniu za miesiąc listopad, a w styczniu za miesiąc grudzień.
Dokumenty potwierdzające dochody: odcinek emerytury/renty, zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto, nakaz podatkowy za 2023, zaświadczenie o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego z KRUS lub ZUS, decyzja z PUP o wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
Podczas składania wniosku do wglądu wymagane są dodatkowe dokumenty np.: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzenie opłacenia składki KRUS, zaświadczenie z PUP.
Druki wniosków o pomoc, niezbędne do zakwalifikowania się do udziału
w programie FEPŻ, dostępne będą do pobrania w siedzibie GOPS oraz w wersji elektroniczne w załączeniu.
Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie GOPS w Bolesławiu oraz pod numerem telefonu 14 6415 027

Załącznik nr 5. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023