Rada Gminy

Informacje dotyczące Rady Gminy Bolesław

Rada Gminy w Bolesławiu:

1. Kowal Roman - Przewodniczący Rady Gminy

2. Misiaszek Jan - V-ce Przewodniczący Rady Gminy

3. Kaczówka Jan - V-ce Przewodniczący Rady Gminy

4. Janusz Pierga

5. Stanisław Zwirecki

6. Józef Kopka

7. Ryszard Kaczówka

8. Danuta Szczygieł

9. Łukasz Rachmaciej

10. Jan Światłowski

11. Krzysztof Światłowski

12. Joanna Gil

13. Agnieszka Solak

14. Sławomir Miłoś

15. Piotr Czupryna


Komisja Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa:

1. Piotr Czupryna

2. Krzysztof Światłowski

3. Jan Światłowski – Przewodniczący Komisji

4. Janusz Pierga

5. Ryszard Kaczówka – V-ce Przewodniczący

6. Danuta Szczygieł

7. Joanna GilKomisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych:

1. Łukasz Rachmaciej

2. Jan Kaczówka

3. Sławomir Miłoś

4. Józef Kopka – Przewodniczący Komisji

5. Jan Misiaszek

6. Joanna Gil

7. Agnieszka Solak – V-ce PrzewodniczącyKomisja Rewizyjna:  

1. Krzysztof Światłowski

2. Janusz Pierga – Przewodniczący Komisji

3. Ryszard Kaczówka

4. Danuta Szczygieł

5. Stanisław ZwireckiKomisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Agnieszka Solak

2. Jan Światłowski

3. Sławomir Miłoś – Przewodniczący Komisji

4. Piotr Czupryna – V-ce Przewodnczący Komisji

5. Łukasz Rachmaciej