Informacje bieżące

Gmina Bolesław beneficjentem programu "Rozświetlamy Polskę"

W związku z pozyskaniem dofinansowania w kwocie 510 720,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”, Gmina Bolesław rozpoczęła procedurę kompleksowej wymiany oświetlenia na nowe energooszczędne lampy LED. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki finansowe w kwocie 643 400,00 zł

tablica informacyjna polski lad