Informacje bieżące

BADANIE ANKIETOWE dotyczące opinii mieszkańców na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju miejscowości Bolesław

perly ponidziaW ramach Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” realizujemy zadanie wynikające z projektu grantowego z zakresu Smart Village, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomysły, które powstaną i zostaną wypracowane w ramach Koncepcji Smart Village będą nadawały kierunek rozwoju miejscowości i będą wdrażane i finansowane z różnych źródeł. Działania inwestycyjne związane z infrastrukturą oraz wdrażaniem koncepcji Smart Village będą dotyczyły zagospodarowania czasu wolnego skierowane do osób młodych, promujące zdrowy i aktywny tryb życia wśród seniorów, a także wspierające rozwój małej architektury turystycznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027. Wdrożenie koncepcji Smart Village przyczyni się do większej integracji mieszkańców oraz zwiększy ich aktywność w zakresie podejmowania działań na rzecz poprawy jakości życia na obszarze, co przełoży się również na aktywizację gospodarczą w oparciu o lokalne zasoby.
W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami, aktualnymi potrzebami oraz określenie Państwa opinii w zakresie dalszego kierunku rozwoju miejscowości Bolesław. W związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszczonych ankiet.


Aby wypełnić ankietę kliknij TUTAJ
Ankietę będzie można wypełnić do dnia 20.03.2024 r.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych weźmiecie Państwo udział w tym badaniu ankietowym, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do określenia kierunków rozwoju dla wskazanych powyżej miejscowości.