Informacje bieżące

INFORMACJA Wójta Gminy Bolesław o organizacji gminnego bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów - 7 kwietnia 2024 r. - dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania, położonych na obszarze Gminy Bolesław.

INFORMACJA Wójta Gminy Bolesław o organizacji gminnego bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów - 7 kwietnia 2024 r. - dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania, położonych na obszarze Gminy Bolesław.