Informator adresowy

Małopolska deszczówka 2024 - zapisy

Małopolska deszczówka 2024 - zapisy mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem zbiornika do magazynowania wody deszczowej.miniatura deszczówka

W związku z ogłoszeniem przez Samorząd Województwa Małopolskiego naboru wniosków do programu „Małopolska deszczówka 2024”, Wójt Gminy Bolesław informuje mieszkańców Gminy Bolesław o możliwości pozyskania dotacji na zakup szczelnego zbiornika naziemnego na wodę deszczową o pojemności 500 do 1000 litrów, w celu zatrzymania wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystania magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

W celu otrzymania takiego zbiornika konieczne jest złożenie wstępnej deklaracji udziału w programie.
Deklaracje należy składać na adres Urzędu Gminy Bolesław, 33-220 Bolesław  (osobiście na dziennik podawczy) lub za pomocą E-PUAPu Urzędu Gminy Bolesław: /j14j4j0bxs/UGBoleslaw
Dokument należy złożyć do dnia 25 kwietnia 2024 r.

W zależności od zainteresowania mieszkańców zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego.
Składana przez Państwa deklaracja ma charakter informacyjny. Ewentualna realizacja zadania jest uzależniona od poziomu zainteresowania mieszkańców oraz otrzymania środków finansowych z budżetu województwa małopolskiego.

Deklaracja - pobierz docx

Deklaracja - pobierz pdf