Realizowane programy

Gmina Bolesław podpisała umowę na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
Gmina Bolesław pozyskała GRANT NA ZAKUP NARZĘDZI DO NAUKI ZDALNEJ
Zakończono realizację pierwszego etapu poprawy układu komunikacyjnego dróg na terenie naszej Gminy
„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – zakończono rzeczową realizację projektu!
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bolesławiu
„Pod Biało-Czerwoną”
W gminie Bolesław symbolicznie rozpoczęto inwestycję rozbudowy szkoły podstawowej
Gmina Bolesław realizuje projekt „Poznaj Polskę”
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Bolesław - Etap II
„Remont Remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Toni”
„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Pawłów dla gminy Bolesław”
Zdalna Szkoła
Nowoczesny sprzęt ratowniczy z Funduszu Sprawiedliwości
Remont kaplicy mszalnej p.w. Matki Bożej Różańcowej w miejscowości kanna
„Małopolska Planeta Wiedzy”
Program Centrum Usług Wspólnych już rozpoczęty
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesław do roku 2032
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu dz. Nr 586/1, 586/2, Bolesław 95, 33-220 Bolesław”
Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu, dz. nr 590 Bolesław168, 33-220 Bolesław