Start

Uchwała antysmogowa dla małopolski

Uchwała antysmogowa dla małopolski nakłada obowiązek wymiany starych kotłów na węgiel i drewno do 30 kwietnia 2024 r. (dotyczy wszystkich kotłów poniżej 3 klasy, pieców kaflowych, trzonów kuchennych, kuchni węglowych), natomiast kotły klasy 3. i 4. należy wymienić do końca 2026 r. Kocioł klasy 5 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można używać bezterminowo. Stary kocioł można zastąpić: ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi Ekoprojektu. Obowiązki dla właścicieli kominków: od 1 maja 2024 r. kominki będą musiały posiadać sprawność cieplną na poziomie minimum 80% bądź spełniać wymagania Ekoprojektu (np. poprzez wyposażenie w elektrofiltr). Wymagania dla jakości paliw: wprowadza się zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/

BADANIE ANKIETOWE NA ETAPIE DIAGNOZY SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARZCEJ I PRZESTRZENNEJ GMINY BOLESŁAW NA POTRZEBY OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY BOLESŁAW DO ROKU 2030

Strategia Rozwoju Gminy Bolesław do roku 2030 będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Gminy Bolesław przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Bolesław. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy Bolesław i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.
Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

>> Czytaj więcej: BADANIE ANKIETOWE NA ETAPIE DIAGNOZY...

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Bolesławiu ogłasza przetarg na sprzedaż drzew wiatrołomów na terenie Parku Podworskiego w Bolesławiu
Przedmiotem sprzedaży są:
1.      Klon 1 szt. x ok. 1,0 m3 – cena wywoławcza 120,00 zł netto+23%VAT
2.      Jesion 1 szt. x ok. 1,4 m3 – cena wywoławcza 168,00 zł netto +23 % VAT
3.      Grab   1 szt. x ok.0,8 m3 – cena wywoławcza 96,00 zł. netto +23%VAT
4.      Brzoza 1 szt. x ok. 0,7 m3 – cena wywoławcza 84,00 zł. netto +23%VAT
5.      Topola 1 szt. x ok. 1,5 m3 – cena wywoławcza 180,00 zł. netto +23%VAT  
6.      Topola 2 szt. x ok. 1,0 m3 – cena wywoławcza 120,00 zł. netto +23%VAT /za 1 szt./
7.      Topola 1szt. x ok. 0,7 m3 – cena wywoławcza 84,00 zł. netto +23%VAT
8.      Topola 1szt. x ok. 0,3 m3 – cena wywoławcza 36,00 zł. netto +23%VAT
Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2023 r.(poniedziałek) o godz.900 na terenie Parku Podworskiego.    

„Sadzonki za elektroodpady”

Zrzut ekranu 2023 04 18 082455Gmina Bolesław zaprasza w imieniu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej do udziału w akcji „Sadzonki za elektroodpady”.

To już jutro 19.04.2023 – zapraszamy

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego (kliknij)