Informacje bieżące

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kompletne wnioski przyjmowane są w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Bolesławiu.

>> Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Dąbrowskim

koronawirus logoUrząd Gminy w Bolesławiu w związku z zapytaniami kierowanymi odnośnie sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Dąbrowskim informuje, że na stronie internetowej Powiatu Dąbrowskiego znajduje się artykuł o liczbie osób zakażonych i objętych kwarantanną aktualny na dzień 30 września 2020 r godz. 8:00.

Link do artykułu: https://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/aktualna-sytuacja-epidemiologiczna-w-powiecie-d%C4%85browskim-9552.html