Informacje urzędowe

Konsultacje Społeczne - zezwolenia alkoholowe

INFORMACJA

495px POL gmina Bolesław powiat dąbrowski COA.svgRada Gminy Bolesław wystąpiła w dniu 14.07.2021 r. z wnioskiem do poszczególnych Sołectw Gminy Bolesław o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Bolesław.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119) Rada Gminy upoważniona jest do ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Limit zezwoleń obejmuje także zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa.

Pszok w pawłowie już otwarty

PSZOK miniaturaOd 1 czerwca 2021 roku funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pawłowie. Punkt jest czynny w każdy poniedziałek:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 14:00 do 19:00,
- w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 12:00 do 17:00.

Szczegółe informacje do znalezienia pod adresem:

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

pogotowie przeciwpowodziowe miniaturaW związku z obniżeniem poziomu wody na rz. Wisła poniżej poziomu ostrzegawczego, a także w związku z korzystnymi prognozami pogody na najbliższy okres odwołuję się z dniem 21.05.2021 r. od godz. 9.00 stan pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze gmin Bolesław, Szczucin i Mędrzechów.

Zarządzenie nr 23/2021 Starosty Dąbrowskiego z dnia 21.05.2021 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego