Informacje urzędowe

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu

gops miniaturaKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu informuje o trwajacych naborach na wolne stanowiska urzędnicze:
więcej informacji można uzyskać klikając w interesującą ofertę lub na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu:

Wsparcie przedsiębiorstw w czasie pandemii

Wsparcie przedsiębiorstw w czasie pandemii zdjecieZ inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”. „Vademecum na czas pandemii…” to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm.

>> Czytaj więcej: Wsparcie przedsiębiorstw w czasie...

Baza Inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

Z powodu niewielkiego odzewu mieszkańców naszej gminy, ponownie przypominamy o obowiązku złożenia  informacji dotyczącej sposobu ogrzewania zamieszkiwanego budynku. Informacja ta jest przekazywana w formie ankiety, która posłuży do zbudowania bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce. Pozwoli to na programowanie właściwych działań w przedmiotowym zakresie i ich realizację w przyszłości, tak by odpowiadały potrzebom mieszkańców.
Poniżej została załączona wersja elektroniczna ankiety (do wydrukowania). Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście,  lub poprzez sołtysa do Urzędu Gminy w Bolesławiu, pokój nr 3

>> Czytaj więcej: Baza Inwentaryzacji ogrzewania...