Informacje urzędowe

Informacja dot. funkcjonowania Urzędu Gminy w dniu 24 grudnia br.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2021 Wójta Gminy Bolesław z dnia 30 kwietnia 2021 roku, Urząd Gminy w Bolesławiu w dniu 24.12.2021 r. (piątek) będzie nieczynny, w zamian za święto przypadające 25 grudnia (sobota).

Projekt Gminy Bolesław nagrodzony na gali „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”

statuetka gala fundusze europejskie w malopolsceW niedzielę w Tarnowie – Mościcach odbyła się gala „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” podczas której rozstrzygnięto internetowy plebiscyt na najlepsze projekty zrealizowane za pomocą środków unijnych.
Za najlepsze projekty w powiecie dąbrowskim uznano:
Powiat Dąbrowski
Tytuł projektu: Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej
Powiat Dąbrowski
Tytuł projektu: Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
Gmina Bolesław
Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Pawłów dla gminy Bolesław

>> Czytaj więcej: Projekt Gminy Bolesław nagrodzony na...

3 020 000 zł dofinansowania dla Gminy Bolesław

gmina boleslaw

Gmina Bolesław otrzymała łącznie 3 020 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na tą sumę składają się następujące inwestycje:
- 1 520 000 zł Remont/modernizacja dróg w Gminie Bolesław
- 1 500 000 zł Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bolesławiu
Ponad to Związek Gmin Bolesław i Mędrzechów uzyskał dofinanoswanie na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Pawłów w kwocie 7 600 000 zł.

>> Czytaj więcej: 3 020 000 zł dofinansowania dla Gminy...

Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w związku z poprawą sytuacji hydrologicznej oraz korzystnymi prognozami pogody na najbliższy okres Starosta Dąbrowski z dniem 3 września 2021 r. od godz. 15:00 odwołał stan alarmu przeciwpowodziowego na obszarze gmin Bolesław, Mędrzechów i Radgoszcz oraz stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.

W chwili obecnej w dalszym ciągu obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gmin Bolesław, Mędrzechów, Olesno i Radgoszcz.

Zarządzenie nr 32/2021 Starosty Dąbrowskiego

Od 6 września będą przyjmowane wnioski rolników którzy ponieśli starty w wyniku powodzi

Wójt Gminy Bolesław informuje że od (poniedziałku 6 września do piątku 10 września) będą przyjmowane w Urzędzie Gminy wnioski rolników którzy ponieśli starty w wyniku powodzi. Wnioski powinny być kompletne i wypełnione zgodnie z wnioskiem o płatności złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Druki wniosków można odebrać osobiście z Urzędu Gminy w Bolesławiu lub pobrać ze strony internetowej Gminy.

Do wniosków o oszacowanie strat należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),
- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),
- mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2021 r. Wnioski niekompletne i złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Druki do pobrania:

  • Załącznik nr I- wniosek producenta rolnego (pobierz)
  • Załącznik nr I.2-I.9- załącznik do wniosku producenta rolnego (pobierz)
  • Załącznik nr I.1A i B-zbiorcze zestawienie z kilku gmin (pobierz)