Informacje urzędowe

Informacja dla rolników dot. suszy 2015.

arimrDo dnia 30 września br. można składać wnioski o przyznanie jednorazowej pomocy z tytułu wystąpienia suszy w 2015 roku.

Pomoc jest przyznawana dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r. a ich wielkość przekracza 30 % średniej rocznej produkcji.

Stawka pomocy wynosi:

800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

400 zł na 1 ha powierzchni pozostałych upraw rolnych, na których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

>> Czytaj więcej: Informacja dla rolników dot. suszy 2015.

Uroczyste otwarcie przepompowni melioracyjnej w Pawłowie.

W dniu 14.09.2015 r w Pawłowie miało miejsce uroczyste otwarcie przepompowni melioracyjnej. Dotychczasowa przepompownia wybudowana w latach 70 nie spełniała obowiązujących standardów i norm. Była już przestarzała i mało wydajna. Efektem tego były liczne podtopienia terenu Gminy Bolesław wskutek występowania wody z Kanału Zyblikiewicz. Staraniem wielu osób doprowadzono najpierw do opracowania dokumentacji projektowej, a następnie realizacji przedsięwzięcia przez MZMiUW w Krakowie przy współudziale środków europejskich. Roboty budowlane prowadzone były w latach 2014-2015, a wartość inwestycji wyniosła ok. 8,5 mln zł. Nowa przepompownia wyposażona została w trzy pompy o łącznej wydajności 4977 l/s. Dodatkowo powstał zbiornik wyrównawczy o pojemności 17 tyś m3.

>> Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie przepompowni...

VII ŚWIĘTO POWIŚLA DĄBROWSKIEGO

W dniu 30 sierpnia 2015 r. na Placu Targowym w Szczucinie odbyło się VII Święto Powiśla Dąbrowskiego połączone z Dożynkami Powiatowymi i Targami Gospodarczymi. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego natomiast Gospodarzami imprezy byli Starosta Dąbrowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin.

Uroczystość rozpoczęła się polową mszą świętą. W trakcie nabożeństwa dokonano poświęcenia przyniesionych wieńców żniwnych, wykonanych przez mieszkańców powiatu Dąbrowskiego.

>> Czytaj więcej: VII ŚWIĘTO POWIŚLA DĄBROWSKIEGO