Informacje urzędowe

10 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcowie.

W niedzielę 5 lipca 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Strojcowie świętowała obchody 10 – lecia istnienia jednostki, które połączone były z poświęceniem nowego samochodu strażackiego.

Na uroczystość zostali zaproszeni i udział w niej wzięli m.in. druh Ryszard Pikul – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie, a zarazem Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej, brygadier Robert Kłósek p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Krzysztof Kolarczyk – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Józef Misiaszek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego, Michał Ząbek – Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu, Marek Kaczówka – Członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych w Dąbrowie Tarnowskiej, a zarazem Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bolesławiu, Kompania Honorowa Strażaków Powiatu Dąbrowskiego oraz prezesi, naczelnicy i druhowie strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Bolesław tj. Bolesławia, Kanny, Pawłowa, Podlipia, Samocic, Tonii oraz z zaprzyjaźnionych Grądów, a także sołtysi i radni z terenu Gminy Bolesław oraz ksiądz katecheta Jarosław Kokoszka.

>> Czytaj więcej: 10 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej...

Stypendium Wójta Gminy Bolesław za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015

W dniu 15 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Gminy na którym uroczyście wręczono „Stypendium Wójta Gminy Bolesław" za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 uczennicom Szkoły Podstawowej w Bolesławiu Annie Lis oraz Sylwii Piwowarczyk. Stypendia wręczali Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Bolesławiu Jan Wieczorek oraz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Marek Kaczówka.

Kolonie dla dzieci rolników w Bieszczadach

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wypoczynek będzie miał miejsce w Bieszczadach, w miejscowości Lesko, woj. podkarpackie, w terminie: 25.07 – 07.08.2015r.

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu.

Spotkanie informacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 – Bolesław (powiat dąbrowski)

Spotkanie informacyjne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Gmina Bolesław (powiat dąbrowski)

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie

od 13.07.2015 10:00 do 13.07.2015 13:00

Gmina Bolesław, Świetlica urzędu gminy, Bolesław 68

Uczestnicy spotkania: spotkanie jest adresowane do mieszkańców i instytucji z terenu Gminy Bolesław, zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z zakresu inwestycji samorządowych, przedsiębiorczości, aktywizacji społecznych, rewitalizacji i innych, objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

>> Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne Regionalny...

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bolesławiu informuje mieszkańców Gminy Bolesław, że w dniach 29-30 czerwca 2015 roku odbędzie się zbiórka śmieci wielkogabarytowych ( takich jak: meble, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, elektronika, AGD). Śmieci należy wystawić przed własne posesje razem ze śmieciami segregowanymi.