Informacje urzędowe

Absolutorium dla Wójta Gminy

W dniu wczorajszym tj. 18 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy w Bolesławiu odbyło się posiedzenie Rady Gminy. Głównym punktem posiedzenia było udzielenie Wójtowi Gminy Panu Kazimierzowi Olearczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014r. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy obecności wszystkich członków Rady Gminy w Bolesławiu.

Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników sądowych orzekających w sądach powszechnych, w związku z powyższym zachodzi konieczność wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Tarnowie i podległych mu sądów rejonowych na lata 2016-2019.

Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133) ustaliło następujące ilości ławników wybieranych do orzekania przez Radę Gminy w Bolesławiu:
1) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej: 1 osoba.

>> Czytaj więcej: Wybory ławników do Sądu Rejonowego w...

II Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im. Ignacego Łazarza ps. „Lot”

Dnia 3 czerwca 2015 roku w Gmnazjum przy Zespole Szkół w Bolesławiu miała miejsce II edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot" Konkurs organizowany jest dla uczczenia pamięci Ignacego Łazarza- żołnierza Armii Krajowej, który zginął bohaterską śmiercią w samotnej walce z niemieckim okupantem. Obecnością na uroczystości zaszczycili: Ksiądz Józef Radłowski Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Bolesławiu, Wójt Gminy Bolesław pan Kazimierz Olearczyk, przewodniczący Rady Gminy pan Michał Ząbek, Przewodniczący Komisji Oświatowej pan Marek Kaczówka, Radny Gminy pan Jan Światłowski, sołtys wsi Podlipie pan Bolesław Światłowski, przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Tarnów pani Maria Pietracha, dyrektor Banku BSR oddział w Bolesławiu pani Cecylia Adamiec.

>> Czytaj więcej: II Powiatowy Konkurs Piosenki...