Informacje urzędowe

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

Eliminacje Gminne w Bolesławiu odbędą się 12.09.2013r. (tj. czwartek) 2013r. Celem organizacji IV TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA jest promowanie wśród dzieci i młodzieży sportowej aktywności i zasad rywalizacji fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do organizowania różnych działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” .
Turniej Orlika przeznaczony jest dla drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 11 oraz 12 – 13 lat. W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, jak również tzw. „dzikie drużyny”.

>> Czytaj więcej: IV Turniej Orlika o Puchar Premiera...

Relacja z uroczystości Jubileuszu 90-lecia OSP w Kannie

11 sierpnia br. świętowano 90-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kannie. Uroczystość ta była okazją do wręczenia zasłużonym strażakom odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa.Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się Mszą Św. w Kaplicy pw. Matki Boskiej Różańcowej w Kannie, po której wyruszył pochód prowadzony przez orkiestrę dętą z Bolesławia, złożony z gminnych i powiatowych pododdziałów OSP wraz z pocztami sztandarowymi, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Bolesław. W uroczystości wzięli udział m.in. Proboszcz Parafii Bolesław ks. Prałat Józef Radłowski, Ryszard Pikul Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie, st. bryg. Adam Rzemiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, dh Krzysztof Michalak Prezes honorowy ZOP ZOSP RP, Robert Pantera V-ce Starosta Powiatu Dąbrowskiego, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu, Rafał Nowak Sekretarz Gminy Bolesław, dh Józef Misiaszek V-ce prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bolesławiu, dh Antoni Skoczylas V-ce prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bolesławiu, dh Marek Kaczówka Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu, Cecylia Adamiec Dyrektor Banku BSR w Krakowie, Oddział w Bolesławiu, Zbigniew Łata Przewodniczący RG w Bolesławiu.

>> Czytaj więcej: Relacja z uroczystości Jubileuszu...

69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dnia 1 sierpnia będziemy obchodzić 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia o g. 17.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe w jednostkach OSP na czas 1 minuty – sygnał ciągły ku uhonorowaniu poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.
Więcej o Powstaniu Warszawskim dostępne pod adresem www.wikipedia.pl

Gospodarka odpadami na nowych zasadach

miniaturka odpadyW związku ze zmianą „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” od 01 lipca 2013r. informujemy, że firma Conteko Sp. z o.o. wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bolesław.W związku z zadeklarowaniem przez Państwa chęci segregacji odpadów zamieszczamy informację o sposobie korzystania z worków.Prosimy pamiętać o konieczności wystawiania koszy i worków w dniu wywozu przed godz. 7:00 przed teren posesji w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

Pobierz: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Pobierz: INFORMACJA O SPOSOBIE SEGREGACJI ODPADÓW

Odpady, których nie wolno wrzucać do worków na segregację

powinny być umieszczane w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.