Informacje urzędowe

Świetlica Wiejska w Bolesławiu służy mieszkańcom

Miniaturka świetlicaOd momentu otwarcia Budynku Wielofunkcyjnego ze Świetlicy Wiejskiej systematycznie korzysta blisko 100 osób. W dniu wczorajszym zostały zorganizowane rozgrywki pod nazwą „Turniej FIFA ’13”, których organizatorem był A. Dybała. W zabawie wzięło udział 16 uczestników, którzy toczyli bój o miano najlepszego w grze sportowej FIFA 13. Każdy uczestnik losował zespół spośród 16 dostępnych, a następnie swojego rywala, z którym przyszło mu się zmierzyć o promocję do dalszego etapu turnieju.

>> Czytaj więcej: Świetlica Wiejska w Bolesławiu służy...

Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie

miniaturka guskrkUprzejmie informuje, że w dniach 1 czerwca – 8 lipca 2013 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostaną przeprowadzone następujące badania rolne: Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR), Badanie pogłowia bydła owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-KSRA), Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R).
Celem badań jest pozyskanie danych na potrzeby kształtowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych. Użytkownicy gospodarstw będą mogli przekazać dane przez internet, telefonicznie lub bezpośrednio ankieterowi statystycznemu.
W związku z prowadzanym badaniem na terenie gminy Bolesławiu, pracować będą ankieterzy Urzędu Statystycznego w Krakowie. Ankieterzy posiadać będą wystawioną przez Urząd Statystyczny legitymację, upoważnienie oraz terminal mobilny do zbierania danych. Proszę, aby w razie konieczności udzielić niezbędnej pomocy ankieterom w czasie realizacji badania.

Zmiany w kwestiach meldunkowych

miniaturka meldunekOd dnia 1 stycznia 2013 r. zmieniono niektóre kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym.

Zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie dokonać zameldowania. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

Poza tym, przy dokonywaniu zameldowania nie ma obowiązku podawania informacji o:

  • wykształceniu,
  • obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej.

Zniesione zostały sankcje karne m. in dla obywateli polskich i obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

>> Czytaj więcej: Zmiany w kwestiach meldunkowych

Nowe opłaty za odbieranie odpadów selektywnych w Gminie Bolesław

miniaturka odpadyRada Gminy w Bolesławiu w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę dotyczącą obniżenia miesięcznej opłaty za odbieranie odpadów w sposób selektywny.
Stare stawki:
- 15 zł – od gospodarstwa, w którym zamieszkuje do 2 osób (pojemnik jest odbierany raz w miesiącu)
- 30 zł – od gospodarstwa, w którym zamieszkuje powyżej 2 osób (pojemnik jest odbierany 2 razy w miesiącu)
Aktualne stawki:
- 14 zł – od gospodarstwa, w którym zamieszkuje do 2 osób (pojemnik jest odbierany raz w miesiącu)
- 26 zł – od gospodarstwa, w którym zamieszkuje powyżej 2 osób (pojemnik jest odbierany 2 razy w miesiącu)
Szczegóły dotyczące gospodarki odpadami umieszczone są w BIP Urzędu Gminy w Bolesławiu

Wyniki eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju o wiedzy pożarniczej pod nazwą: „Młodzież zapobiega pożarom”

zosp rpDnia 26 marca 2013 roku o godzinie 10:00 w świetlicy Budynku Wielofunkcyjnego w Bolesławiu odbyły się eliminacje gminne corocznego Ogólnopolskiego Turnieju o wiedzy pożarniczej. Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji gminnych w składzie:

1. Chrzan Kazimierz – Przewodniczący
2. Artur Dybała – Sekretarz
3. Czupryna Andrzej – Członek komisji
4. Jan Wieczorek – Członek komisji

dokonało oceny prac pisemnych, kolejność zajętych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju o wiedzy pożarniczej przedstawia się następująco:

 

>> Czytaj więcej: Wyniki eliminacji gminnych...