Informacje ogólne

Informacje ogólne

Nadwiślańska gmina Bolesław leży ok. 40 km na północ od Tarnowa, na północnym skraju Powiśla Dąbrowskiego, a tym samym na północno-wschodnim krańcu województwa małopolskiego, na wprost ujścia Nidy do Wisły. Rzeka ta oddziela gminę od województwa świętokrzyskiego jak również drogi krajowej Kraków-Sandomierz, z którym możliwe jest tylko połączenie przeprawą promową pod Nowym Korczynem. Brak mostu na Wiśle oraz oddalenie od głównych szlaków komunikacyjnych nadaje gminie izolowany, peryferyjny charakter.

Gmina wchodzi w skład powiatu Dąbrowa Tarnowska, a od stolicy powiatu oddziela ją odległość kilkunastu kilometrów. Gmina jest niewielka, zajmuje powierzchnie 35,7 km2, a zamieszkuje ją zaledwie 2896 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 82 osoby na km2, a wiec jak na województwo Małopolskie jest relatywnie niska.

Liczba mieszkańców Gminy Bolesław (stan na dzień 31.12.2013r.):

Sołectwo Bolesław – 553 osób
Sołectwo Kanna – 264 osób
Sołectwo Kuzie – 160 osób
Sołectwo Pawłów – 213 osób
Sołectwo Podlipie – 309 osób
Sołectwo Samocice – 674 osób
Sołectwo Strojców – 106 osób
Sołectwo Świebodzin – 351 osób
Sołectwo Tonia -203 osób

Łącznie za Gminę: 2833 osób