Ochrona zabytków

Projekt pn. „Konserwacja techniczna kamiennej kapliczki „Grunwald”.

W dniu 9.10.2009 r dokonano końcowego odbioru prac konserwatorskich kamiennej kapliczki „Grunwald" w Bolesławiu. Zadanie realizowano przy wsparciu Województwa Małopolskiego w kwocie 10.000 zł oraz budżetu Gminy Bolesław w tej samej wysokości. Całkowita wartość prac wyniosła 20.000 zł. Kapliczka Grunwald przedstawia wizerunek Matki Bożej na kamiennym cokole, a od frontu w niskiej partii orła zrywającego się do lotu. Do dnia dzisiejszego przy figurze ustawiają się orszaki pogrzebowe i z tego miejsca idą do świątyni pw. Św. Wojciecha. Autorem pomnika jest Wojciech Samek z Bochni. Figura posiada szczególną wartość historyczną, gdyż powstała w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem (1912 r.). Jest unikatową kapliczką na terenie byłego województwa tarnowskiego.

Konserwację techniczną wykonał uprawniony konserwator dzieł sztuki mgr Paweł Dziurawiec z Tarnowa. Złożyły się na nią następujące prace:

  • konserwacja rzeźby Matki Bożej,
  • konserwacja rzeźby orła,
  • konserwacja cokołu,
  • konserwacja schodów,
  • oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.