Gospodarka

Gospodarka

Samorząd Gminy dba o zaspokojenie potrzeb własnych mieszkańców. Zadbano o dobrą infrastrukturę drogową, nieograniczony dostęp do sieci wodociągowej, telefonicznej, internetowej. Obecnie realizowana jest budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. GZOZ świadczy usługi na zadowalającym poziomie. Dzieci i młodzież uczą się w Szkole Podstawowej w Bolesławiu, Samocicach i Gimnazjum w Podlipiu w należytych warunkach technicznych. Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna dba o ich wykształcenie.