Ostrzeżenia i komunikaty

Przerwa w dostawie wody

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym w godz. od 11.10 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z uszkodzeniem wodociągu w miejscowości Kanna.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu dąbrowskiego

ostrzezenie 1 stopnia minOstrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązuje w dniu 28.03.2022 od godz. 06.00 do 24.00.
Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.

>> Czytaj więcej: Ostrzeżenie 1 stopnia o...

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu dąbrowskiego

ostrzezenie 1 stopnia minOstrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązuje w dniu 24.03.2022 od godz. 06.00 do 24.00.
Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.

>> Czytaj więcej: Ostrzeżenie 1 stopnia o...

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu dąbrowskiego

ostrzezenie 1 stopnia minOstrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązuje w dniu 23.03.2022 od godz. 06.00 do 24.00.
Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.

>> Czytaj więcej: Ostrzeżenie 1 stopnia o...

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu dąbrowskiego

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązuje w dniu 21.03.2022 od godz. 06.00 do 24.00.
Obowiązujące ograniczenia
Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.

>> Czytaj więcej: Ostrzeżenie 1 stopnia o...