Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesław

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bolesław: 

Od 1 lipca 2013 r. do 31.12.2014 r. zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i zawartą umową Nr PZ 272.8.2013, odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bolesław zajmowała się Firma CONTEKO Sp. z o. o., ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów.

>> Czytaj więcej: Gospodarka odpadami komunalnymi na...