Informacje bieżące

Wianki nad Wisłą w Pawłowie - Powrót do Tradycji

image0W dniu 30 czerwca mieszkańcy Pawłowa oraz okolic mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym - Wianki nad Wisłą. To tradycyjne święto, które nawiązuje do dawnych obrzędów związanych z Nocą Świętojańską, zgromadziło licznych gości, zarówno lokalnych, jak i przyjezdnych. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który obejmował prezentację pięknych wianków, korowód nad Wisłę oraz różnorodne przysmaki lokalne. Nie zabrakło także stoisk wystawowych z miodami oraz wyrobami aloesowymi. W ramach wydarzenia dzieci i młodzież mogły wziąć udział w licznych zabawach i konkursach, co dodatkowo uatrakcyjniło cały dzień.

>> Czytaj więcej: Wianki nad Wisłą w Pawłowie - Powrót...

Siec kanalizacji sanitarnej w dalszej rozbudowie

podpisanie umowy 2W dniu 01.07.2024 r. Gmina Bolesław podpisała umowę na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bolesław etap IV. Wykonawcą będzie Zakład Instalacyjno Budowlany SANIT-BUD S.C. Jerzy i Andrzej Fido z Dąbrowy Tarnowskiej. W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie w miejscowości Samocice sieci kanalizacji sanitarnej z 51 pompowniami przydomowymi i jedną pompownią sieciową.

>> Czytaj więcej: Siec kanalizacji sanitarnej w dalszej...

Absolutorium i Wotum zaufania dla Wójta Gminy Bolesław

IMG 247328 czerwca 2024 roku odbyła się III Sesja Rady Gminy w Boleslawiu. Jednymi z ważniejszych punktów porządku obrad było udzielenie Wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2023 rok.
Wotum zaufania jest konsekwencją oceny przez Radę Gminy, przygotowanego i przedstawionego raportu o stanie gminy. Dotyczy całokształtu działania Wójta w roku poprzednim. Absolutorium natomiast to potwierdzenie przez Radę Gminy, że Wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy. Jest swoistym rodzajem kontroli rady nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i wyrazem ostatecznej oceny jego działalności.

>> Czytaj więcej: Absolutorium i Wotum zaufania dla...