Informacje bieżące

Informacja

Informujemy, że Orlik przy Zespole Szkół w Bolesławiu będzie czynny od poniedziałku tj. 15.04.2024 r. w godzinach 17.00-20.00

Koniec kadencji Rady Gminy – podsumowania i podziękowania

IMG 1840W dniu 28 marca 2024 r., odbyła się 49 zwyczajna sesja Rady Gminy Bolesław. To była już ostatnia sesja 8 kadencji, która okazała się najdłuższą w historii samorządów, bo trwała ponad 5 lat. Sesja „zwyczajna” ale wyjątkowa, bo sprawy bieżące, dotyczące roku 2024, połączono z podsumowaniem całej kadencji 2018-2024. W części uroczystej sesji, Wójt Gminy Kazimierz Olearczyk przypomniał najważniejsze zadania inwestycyjne, które udało się wykonać w niełatwym przecież okresie. To w tej kadencji wystąpiła wysoka inflacja, pandemia i rozpoczęła się wojna za naszą granicą. Wójt i Przewodniczący Rady – Pan Roman Kowal wyrazili wdzięczność Radzie Gminy i wszystkim radnym za owocną współpracę we wszystkich sprawach które były przedmiotem obrad i uchwał. Wyrazy uznania przekazano sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, władzom szkolnym, stowarzyszeniom, pracownikom Urzędu Gminy, osobom i zakładom organizującym pracę, naukę i wypoczynek mieszkańców. Pani Bożena Nowak świętowała 30-lecie, nieprzerwanej pracy na trudnym i odpowiedzialnym stanowisku Skarbnika Gminy.

>> Czytaj więcej: Koniec kadencji Rady Gminy –...