Informacje bieżące

Gminna Orkiestra Dęta w Bolesławiu beneficjentem projektu, pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021”

Gminna Orkiestra Dęta w Bolesławiu została beneficjentem projektu pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021″ realizowanego przez zarząd Województwa Małopolskiego. W ramach konkursu wspierane są zadania przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych, z przeznaczeniem dla wyposażenia orkiestr dętych – połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztatów, szkoleń, koncertów małego składu zespołu, spotkań, prelekcji, przeglądów).

>> Czytaj więcej: Gminna Orkiestra Dęta w Bolesławiu...