Informacje bieżące

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB).
Ma on na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklaracja A dla budynków mieszkalnych, deklaracja B dla budynków niemieszkalnych. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
W przypadku braku dostępu do internetu lub podpisu elektronicznego, deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bolesławiu osobiście lub listownie.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

>> Czytaj więcej: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej „Strategii Terytorialnej"

Partnerstwo Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego od ubiegłego roku uczestniczy w projekcie „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”, realizowanym przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Celem projektu jest wzmocnienie sprawności działania samorządów gmin oraz inicjowanie kompleksowych, partnerskich przedsięwzięć wpływających na rozwój obszaru. Wspólne wysiłki samorządów lokalnych oraz doradców Związku Miast Polskich przyniosły efekt w postaci strategii rozwoju obszaru Partnerstwa wraz z opisem przedsięwzięć, które pozwolą na poprawę jakości życia jego mieszkańców. Zapraszamy mieszkańców, liderów lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane do wspólnej debaty, wyrażania opinii i komentarzy. Państwa głos w dyskusji jest ważny dla określenia przyszłej drogi rozwoju Powiatu Dąbrowskiego.

>> Czytaj więcej: Zachęcamy do wypełnienia ankiety...

Zmina w organizacji ruchu w miejscowości Bolesław

wykrzynikUrząd Gminy w Bolesławiu informuje mieszkańców, że prace związane z położeniem wastwy ścieralnej z betonu asfaltowego na drodze powiatowej nr 1303K w miejscowości Bolesław (centrum) rozpoczną się od strony miejscowości Mędrzechów i będą prowadzone w kierunku cmentarza. W czasie zamknięcia drogi wykonawca będzie kierował ruchem i wskazywał możliwość objazdu. Pierwotnie rozpoczęcie robót miało nastąpić od strony cmentarza.

Czasowe utrudnienia w ruchu w miejscowości Bolesław

wykrzynikUrząd Gminy w Bolesławiu informuje mieszkańców, że w dniach 15-16 września br (tj. środa i czwartek) w godzinach od 8.00 do 18.00 będzie w częściowo zamknięta droga powiatowa nr 1303K w miejscowości Bolesław (centrum). W tym czasie wykonawca inwestycji położy wastwę ścieralną z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni. Prace rozpoczną się od strony cmentarza i będą prowadzone w kierunku miejscowości Mędrzechów. W czasie zamknięcia drogi wykonawca będzie kierował ruchem i wskazywał możliwość objazdu. Pierwotnie zamknięcie drogi było planowane na 14-15 września br. 

przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bolesław

Urząd Gminy w Bolesławiu informuje, że do dnia 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bolesław. Dochód rodziny ucznia nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę (dochód za m-c sierpień 2021 r).
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Bolesławiu pokój nr 1.
Więcej informacji pod nr tel 146415018 wew. 24.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO