Informacje bieżące

Gmina Bolesław beneficjentem programu "Rozświetlamy Polskę"

W związku z pozyskaniem dofinansowania w kwocie 510 720,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”, Gmina Bolesław rozpoczęła procedurę kompleksowej wymiany oświetlenia na nowe energooszczędne lampy LED. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki finansowe w kwocie 643 400,00 zł

tablica informacyjna polski lad

Zwrot podatku akcyzowego

Zdjecie akcyzaWójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 1 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kompletne wnioski przyjmowane będą w pok. 2 Urzędu Gminy w Bolesławiu.

>> Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego

Podpisano umowę na Poprawę układu komunikacyjnego w Gminie Bolesław

zdj podpisane umowy drogi 3Dziś została podpisana umowa z „Zakładem Usługowo Remontowym - Marek Górniak” na realizację zadania jakim jest „Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Bolesław etap III”. W ramach tego zadania zostaną zmodernizowane drogi gminne o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 2400mb w miejscowościach: Kanna, Pawłów

>> Czytaj więcej: Podpisano umowę na Poprawę układu...

Budowia instalacji odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach prywatnych - Wydłużony Termin składania ankiet do 02.02.2024 r.

zdjecieWójt Gminy Bolesław ogłasza nabór wniosków na udzielenie dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, magazynu energii i pompy ciepła.
Dofinansowanie można uzyskać na:
- zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
- zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
- zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

>> Czytaj więcej: Budowia instalacji odnawialnych źródeł...