Informacje bieżące

Gminne Obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

MiniaturaWójt Gminy Bolesław, Proboszcz Parafii p.w. św. Wojciecha w Bolesławiu oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Bolesławiu mają zaszczyt zaprosić mieszkańców na Gminne Obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Program uroczystości:

           1045- zbiórka pocztów sztandarowych na parkingu obok budynku Biblioteki
           1100 – uroczysta msza św. w intencji ojczyzny w Kościele Parafialnym
           w Bolesławiu
           1150 - przemarsz pod pomnik Grunwald oraz składanie wieńców i wiązanek
           przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej
           1200 – wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa
           do hymnu”              
         1210 – powitanie uczestników przez Dyrektora Zespołu Szkół w Bolesławiu
         1220 – przemówienie okolicznościowe Wójta Gminy Bolesław
         1230 – modlitwa za poległych w obronie ojczyzny

Wójt Gminy Bolesław zaprasza na spotkanie w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Bolesław do roku 2030

herb gmina boleslawWójt Gminy Bolesław zaprasza na spotkanie w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Bolesław do roku 2030. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Bolesławiu, Bolesław 68. Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorząd gminy. Przedstawione zostaną również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii do projektu dokumentu.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych.