Informacje bieżące

BADANIE ANKIETOWE dotyczące opinii mieszkańców na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju miejscowości Bolesław

perly ponidziaW ramach Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” realizujemy zadanie wynikające z projektu grantowego z zakresu Smart Village, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomysły, które powstaną i zostaną wypracowane w ramach Koncepcji Smart Village będą nadawały kierunek rozwoju miejscowości i będą wdrażane i finansowane z różnych źródeł. Działania inwestycyjne związane z infrastrukturą oraz wdrażaniem koncepcji Smart Village będą dotyczyły zagospodarowania czasu wolnego skierowane do osób młodych, promujące zdrowy i aktywny tryb życia wśród seniorów, a także wspierające rozwój małej architektury turystycznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027. Wdrożenie koncepcji Smart Village przyczyni się do większej integracji mieszkańców oraz zwiększy ich aktywność w zakresie podejmowania działań na rzecz poprawy jakości życia na obszarze, co przełoży się również na aktywizację gospodarczą w oparciu o lokalne zasoby.

>> Czytaj więcej: BADANIE ANKIETOWE dotyczące opinii...

Przerwa w dostawie wody na terenie Gminy Bolesław

Stacja Uzdatniania Wody w Mędrzechowie informuje, że w dniu 12 marca 2024 r. od godziny 8.30 z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody. Szacowany czas przerwy w dostawie wody wyniesie około 4 godziny. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Nasza Gmina kontynuuje budowę kanalizacji sanitarnej

polski lad miniaturaW dniu dzisiejszym została zawarta umowa na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bolesław etap III z Zakładem Instalacyjno Budowlanym SANIT-BUD S.c. Jerzy i Andrzej Fido z Dąbrowy Tarnowskiej.
W ramach inwestycji przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie w miejscowości Świebodzin ok. 5,0 km sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym i 71 pompowni indywidualnych, a także ok. 4,0 km rurociągu ciśnieniowego tranzytowego i 1 kpl. pompowni sieciowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2025 roku.

>> Czytaj więcej: Nasza Gmina kontynuuje budowę...

Dodatek osłonowy

gops logoW okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

>> Czytaj więcej: Dodatek osłonowy