Informacje bieżące

100 tyś złotych dla Gminy Bolesław. Rusza Program " Cyfrowa Gmina"

IMG 5517W ramach programu rządowego „Cyfrowa Gmina”, w dniu 15 października Sekretarz Gminy Bolesław - Rafał Nowak odebrał, z rąk Ministra Janusza Cieszyńskiego - Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, symboliczny czek na kwotę 100 000 zł. Jednym z celów programu „Cyfrowa Gmina”, jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządów. Środki, pochodzące w całości z europejskiego funduszu React EU, będzie można przeznaczyć na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego, wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. Warunkiem koniecznym udziału w projekcie jest przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa.

>> Czytaj więcej: 100 tyś złotych dla Gminy Bolesław....

Ogłoszenie Wójta Gminy Bolesław o Przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Bolesław działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1243 i 1038, z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 1057) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

>> Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Bolesław o...

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB).
Ma on na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklaracja A dla budynków mieszkalnych, deklaracja B dla budynków niemieszkalnych. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
W przypadku braku dostępu do internetu lub podpisu elektronicznego, deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bolesławiu osobiście lub listownie.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

>> Czytaj więcej: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej „Strategii Terytorialnej"

Partnerstwo Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego od ubiegłego roku uczestniczy w projekcie „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”, realizowanym przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Celem projektu jest wzmocnienie sprawności działania samorządów gmin oraz inicjowanie kompleksowych, partnerskich przedsięwzięć wpływających na rozwój obszaru. Wspólne wysiłki samorządów lokalnych oraz doradców Związku Miast Polskich przyniosły efekt w postaci strategii rozwoju obszaru Partnerstwa wraz z opisem przedsięwzięć, które pozwolą na poprawę jakości życia jego mieszkańców. Zapraszamy mieszkańców, liderów lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane do wspólnej debaty, wyrażania opinii i komentarzy. Państwa głos w dyskusji jest ważny dla określenia przyszłej drogi rozwoju Powiatu Dąbrowskiego.

>> Czytaj więcej: Zachęcamy do wypełnienia ankiety...

Zmina w organizacji ruchu w miejscowości Bolesław

wykrzynikUrząd Gminy w Bolesławiu informuje mieszkańców, że prace związane z położeniem wastwy ścieralnej z betonu asfaltowego na drodze powiatowej nr 1303K w miejscowości Bolesław (centrum) rozpoczną się od strony miejscowości Mędrzechów i będą prowadzone w kierunku cmentarza. W czasie zamknięcia drogi wykonawca będzie kierował ruchem i wskazywał możliwość objazdu. Pierwotnie rozpoczęcie robót miało nastąpić od strony cmentarza.