Informacje bieżące

Stypendium Wójta Gminy Bolesław

W dniu 20 lipca 2023r. odbyło się posiedzenie Rady Gminy w Bolesławiu na którym uroczyście wręczono „Stypendium Wójta Gminy Bolesław” za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023 uczniom Szkoły Podstawowej w Bolesławiu: Zuzannie Janiga i Maciejowi Solak. Stypendia wręczali Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Bolesławiu Jan Wieczorek oraz Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu Roman Kowal.
Serdecznie gratulujemy laureatom oraz ich rodzicom.

>> Czytaj więcej: Stypendium Wójta Gminy Bolesław

mObywatel 2.0 - wystartował

mobywatel 2.0 miniaturaJuż dziś w życie wchodzi Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel [kliknij]. mObywatel 2.0 to aplikacja, którą można bezpiecznie i bezpłatnie pobrać na swój smartfon ze sklepu Google Play i App Store. Nowa aplikacja to przede wszystkim asystent obywatela, dzięki któremu załatwianie spraw urzędowych będzie prostsze i wygodniejsze - bez wychodzenia z domu. Dzięki aplikacji: masz swoje dokumenty zawsze pod ręką; szybko i wygodnie załatwiasz sprawy urzędowe; oszczędzasz czas i pieniądze. Jak poinformował w mediach społecznościowych Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, aplikacja mObywatel 2.0. będzie trzecim - obok dowodu i paszportu - dokumentem tożsamości.

>> Czytaj więcej: mObywatel 2.0 - wystartował

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Bolesław

IMG 9514W dniu 29 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Bolesławiu odbyło się posiedzenie Rady Gminy. Głównym punktem posiedzenia było udzielenie Wójtowi Gminy Bolesław Panu Kazimierzowi Olearczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Radni wręczyli Wójtowi kwiaty i złożyli gratulacje.
Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy i sołtysom za współpracę w ubiegłym roku. Podziękowania skierował także do Sekretarza Gminy i Skarbnika oraz kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy.

>> Czytaj więcej: Wotum zaufania i absolutorium dla...

Gala wręczenia tytułów honorowych Małopolanina Roku 2022 i Człowieka Roku 2022

medalW dniu 31.05.2023 r. odbyła się Gala wręczenia Tytułów Małopolanina Roku 2022 i Człowieka Roku 2022. Wydarzenie odbyło się w prestiżowej Auli  Collegium Novum UJ. Tytuły Małopolanin Roku 2022 otrzymali: prof. Jan Ostrowski - Prezes PAU i generał Mieczysław Bieniek - b. Zastępca Dowódcy NATO, a dyplomy Laureatom wręczyli Kazimierz Barczyk - przewodniczący obu samorządowych organizacji oraz prof. Jacek Popiel Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie Gali odbyła się również uroczystość uhonorowania Medalami Stulecia Odzyskania Niepodległości kilkunastu samorządowców, którzy od lat aktywnie angażują się w działalność Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. W tym gronie znalazł się Wójt Gminy Bolesław - Kazimierz Olearczyk.

>> Czytaj więcej: Gala wręczenia tytułów honorowych...