Informacje bieżące

Badanie ankietowe na potrzeby opracowania strategii rozwoju powiatu dąbrowskiego na lata 2023-2030

miniaturaStrategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 będzie dokumentem strategicznym określającym długo falowy rozwój powiatu oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej nal ata 2021–2027. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami powiatu oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Powiatu Dąbrowskiego. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Powiatu i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

>> Czytaj więcej: Badanie ankietowe na potrzeby...

Informacja o przerwie w dostawie wody

Informujemy, że w związku z awarią przywrócenie dostaw wody nastąpi około godziny 17.00

Wiosenny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli

logo gbpW dniu 18.05.2023 r w świetlicy Urzędu Gminy w Bolesławiu odbył się Wiosenny Konkurs Recytatorski Poezji dla Przedszkoli organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Przedszkole Publiczne w Bolesławiu.

Był on finałem XX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA”.

Relacja z tego wydarzenia jest dostępna pod adresem: https://gbp.boleslaw.com.pl/wiosenny-konkurs-recytatorski-dla-przedszkoli/

Ćwiczenie RENEGADE/SAREX-23

Urząd Gminy w Bolesławiu uprzejmie informuje, że w dniach od 17 do 26 maja 2023 r. przeprowadzone zostanie ćwiczenie Sił Zbrojnych o zasięgu ogólnokrajowym, pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-23. Jednym z planowanych elementów przedsięwzięcia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, w ramach ćwiczenia, w dniach 18-19 maja, na trasie przelotu statku powietrznego, możliwe jest użycie systemu ostrzegania i alarmowania, w celu emisji sygnałów alarmowych dla ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.