Informacje urzędowe

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bolesław w sferze wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2016 r

Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Bolesław z dnia 2 luty 2016 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych