Start

Akcja krwiodawstwa podczas Święta Powiśla

KRIO V4

Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZOP ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Urzędem Gminy w Bolesławiu organizują akcję krwiodawstwa w dniu 27 sierpnia 2017 r w godz. od 10.00 do 14.00 w świetlicy Urzędu Gminy. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji wszystkich, którym niesienie pomocy innym nie jest obojętne. Akcje krwiodawstwa mają na celu pomoc osobom potrzebującym tego "niezastępowalnego leku" jakim jest krew.