Informacje urzędowe

ostatnie posiedzenie Rady Gminy w Bolesławiu w 2017 roku

IMG 5195W dniu wczorajszym tj. 28 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Gminy w Bolesławiu w 2017 roku. Głównym tematem sesji było podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Bolesław na 2018 rok. Uchwała została podjęta większością głosów (11 "za", 3 "wstrzymujące się"). Uchwalony budżet na 2018 rok zabezpiecza w pełni bieżące funkcjonowanie gminy, placówek oświatowych, opieki społecznej, utrzymanie dróg.

Po zakończeniu obrad Wójt Gminy Kazimierz Olearczyk i Przewodniczący Rady Gminy Michał Ząbek złożyli zebranym życzenia noworoczne.

Galeria