Informacje urzędowe

Absolutorium dla Wójta Gminy Bolesław

W dniu 27 czerwca 2019r. w Urzędzie Gminy w Bolesławiu odbyło się posiedzenie Rady Gminy którego najważniejszym punktem było głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bolesław Kazimierzowi Olearczykowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. Uchwała została podjeta większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Radni wręczyli Wójtowi kwiaty i złożyli gratulacje. Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za współpracę w ubiegłym roku. Podziekowania przekazał też dla kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy.
Kolejnym ważnym punktem posiedzenia Rady było wręczenie Medali za zasługi dla obronności kraju, nadane przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, którzy wychowali co najmniej trójkę dzieci na wzorowych żołnierzy. Okolicznościowe medale zostały wręczone przez przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie kpt Zbigniewa Rajtara, Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka i Wójta Gminy Bolesław Kazimierza Olearczyka. Medale otrzymali Państwo Genowefa i Antoni Bobowcowie.
Na sesji wręczono również list gratulacyjny Miss Nastolatek Małopolski i jej rodzicom. Wójt Gminy Kazimierz Olearczyk, Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu Roman Kowal oraz Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wręczyli list gratulacyjny Miss Nastolatek Małopolski Annie Kaczówce mieszkance naszej gminy oraz jej rodzicom Halinie i Stanisławowi Kaczówkom.

Galeria