Informacje urzędowe

Ponowne ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu

495px POL gmina Bolesław powiat dąbrowski COA.svg

Wójt Gminy Bolesław ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bolesław.

Link do ogłoszenia: ogłoszenie o konkursie.