Informacje urzędowe

Baza Inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

Z powodu niewielkiego odzewu mieszkańców naszej gminy, ponownie przypominamy o obowiązku złożenia  informacji dotyczącej sposobu ogrzewania zamieszkiwanego budynku. Informacja ta jest przekazywana w formie ankiety, która posłuży do zbudowania bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce. Pozwoli to na programowanie właściwych działań w przedmiotowym zakresie i ich realizację w przyszłości, tak by odpowiadały potrzebom mieszkańców.
Poniżej została załączona wersja elektroniczna ankiety (do wydrukowania). Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście,  lub poprzez sołtysa do Urzędu Gminy w Bolesławiu, pokój nr 3

>> Czytaj więcej: Baza Inwentaryzacji ogrzewania...

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 1 lutego 2021r. do 1 marca 2021r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kompletne wnioski przyjmowane są na parterze w wyznaczonym miejscu za drzwiami Urzędu Gminy w Bolesławiu

>> Czytaj więcej: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Transport na szczepienia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Szczepionka przeciw koronawirusowi 695x462Wójt Gminy Bolesław uruchamia transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw COVID-19. Z transportu mogą skorzystać osoby:
- posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N bądź odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami
- mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca szczepień