Informacje urzędowe

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

495px POL gmina Bolesław powiat dąbrowski COA.svgWójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 3 lutego do 2 marca 2020 r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kompletne wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bolesław pok. nr 2.

>> Czytaj więcej: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO