Informacje urzędowe

Deklaracja dostępności cyfrowej

Urząd Gminy w Bolesławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.boleslaw.com.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.boleslaw.com.pl

>> Czytaj więcej: Deklaracja dostępności cyfrowej

Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej – wolne miejsce

W związku z uwolnieniem jednej z instalacji fotowoltaicznych zakwalifikowanej do programu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” Urząd Gminy w Bolesławiu poszukuje osoby chętnej do skorzystania z dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

>> Czytaj więcej: Dofinansowanie budowy instalacji...

Stypendium szkolne

Urząd Gminy w Bolesławiu informuje, że do dnia 15 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bolesław. Dochód rodziny ucznia nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę (dochód za m-c sierpień 2020 r).
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Bolesławiu pokój nr 1.
Więcej informacji pod nr tel 146415018 wew. 24.

Wniosek

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kompletne wnioski przyjmowane są na parterze w wyznaczonym miejscu za drzwiami Urzędu Gminy w Bolesławiu

>> Czytaj więcej: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Zdalna szkoła +

cppc naklejka 140x34 v02 druk page 001

Z przyjemnością informujemy że Gmina Bolesław w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” otrzymała dofinansowanie w kwocie 45 000,00zł na zakup laptopów niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

>> Czytaj więcej: Zdalna szkoła +