Informacje urzędowe

Sesja zwyczajna Rady Gminy w Bolesławiu

W dniu 16 października 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławiu odbyło się zwyczajne posiedzenie Rady Gminy. W trakcie obrad podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku albo świadczenia   rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014-2020.