Informacje urzędowe

Promesy na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

0001Gmina Bolesław otrzymała z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki i wicemarszałka Tomasza Urynowicza promesę na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Promesę na kwotę 79 349 zł  w imieniu Wójta Gminy Bolesław odebrał Sekretarz Rafał Nowak. Przekazane środki wpłynął na poprawę warunków dojazdu do pół i gospodarstw rolnych.

spotkanie poświęcone pracom konserwacyjnym i modernizacyjnym na kanale Zyblikiewicz I i II

BOLESŁAW herbW dniu 30.05.2019 r w Urzędzie Gminy w Bolesławiu odbyło się spotkanie poświęcone pracom konserwacyjnym i modernizacyjnym na kanale Zyblikiewicz I i II. Inicjatorem spotkania był Wójt Gminy Bolesław. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gmin Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno i Żabno. Ze strony Wód Polskich uczestniczył Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu i Kierownik Nadzoru Wodnego w Połańcu.

>> Czytaj więcej: spotkanie poświęcone pracom...