Informacje urzędowe

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie realizował pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram Caritas Archidiecezji Krakowskiej .
Z tej pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Bolesław, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 1028zł zł miesięcznie, oraz osoby samotnie gospodarujące których dochód miesięczny jest mniejszy niż 1268 zł.(Dochody netto rodziny za miesiąc styczeń 2018r.)

>> Czytaj więcej: Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy...