Informacje urzędowe

Ogłoszenie.

plakat gops 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie realizował pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

>> Czytaj więcej: Ogłoszenie.

Ankieta dotycząca wymiany pieców

 znaczko                         

W związku ze złożeniem karty projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego- poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji, polegającego na dofinansowaniu wymiany stałych kotłów węglowych na paliwa stałe (węgiel, biomasa, pelet, pompa ciepła), Urząd Gminy Bolesław prosi o zgłaszanie się zainteresowanych mieszkańców poprzez wypełnienie poniższej ankiety informacyjnej.

>> Czytaj więcej: Ankieta dotycząca wymiany pieców