Komunikaty

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19

Informujemy, że w dniach 28-30 maja 2019 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019 roku planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza.

Komunikat w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

W związku z obniżeniem się poziomu wody na rzece Wisła poniżej stanu alarmowego, a także prognozami hydrologicznymi na najbliższy okres Starosta Dąbrowski odwołał z dniem 27 maja 2019 roku od godz. 11:00 stan alarmu przeciwpowodziowego na obszarze gminy Bolesław. Nadal na terenie gminy obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

Zarządzenie w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Informacja Wójta Gminy Bolesław w sprawie zgłaszania szkód powodziowych w rolnictwie

komunikatWójt Gminy Bolesław Informuje, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego,  mogą składać wnioski celem oszacowania strat. Wniosek do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy.

Wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, w pok. nr 4 (I piętro) Urzędu Gminy Bolesław  w godz. pracy urzędu

 

Załączniku do pobrania:

- Wniosek - wersja pdf

- Wniosek rolnika - załącznik edytowalny
- Załączniki do wniosku - załączniki edytowalne
- Zestawienie z kilku gmin - załącznik edytowalny

>> Czytaj więcej: Informacja Wójta Gminy Bolesław w...