Komunikaty

Komunikat Wójta Gminy Bolesław z dnia 23.05.2019 r.

ostrzeżenieW związku z trwającym alarmem powodziowym informuję mieszkańców Gminy Bolesław, że przekroczony został stan ostrzegawczy na rzece Wiśle. Tendencja stanu wody jest wzrostowa. Śluzy na przepompowni w Pawłowie zostały zamknięte. Przepompownia pracuje obecnie w trybie ciągłym. Posiada możliwości techniczne przerzutu większej ilości wody. Na Kanałach nie ma żadnych zatorów, przepusty są drożne.
Urząd Gminy dysponuje workami i piaskiem jak również pompami szlamowymi będącymi na wyposażeniu jednostek OSP. Prosi się o zgłaszanie potrzeby ich dowiezienia.
Od 27 maja (poniedziałek) Urząd Gminy będzie przyjmować wnioski dotyczące strat w uprawach rolnych, budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Prosi się o dokumentowanie występujących strat w szczególności w gospodarstwach domowych.
Szczegółowe informacje i wzory wniosków zostaną podane w kolejnym komunikacie.
Szacowanie strat odbywać się będzie niezwłocznie po spłynięciu większości wniosków.

Alarm przeciwpowodziowy

ostrzeżenieW związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rz. Breń oraz dalszymi opadami i prognozami meteorologicznymi, wprowadza się stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie całego powiatu od godziny 21:00 dnia 21 maja 2019 r. Stan na rzece Wiśle jest stabilny. Na terenie całej gminy występują lokalne podtopienia pól, piwnic, rowów, mostków. Urząd Gminy w Bolesławiu prowdzi całodobowy dyżur w siedzibie urzędu oraz pod nr tel. 14 6415018

Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Dąbrowskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Komunikat

ostrzeżenieW związku z dalszymi opadami deszczu oraz niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi Urzad Gminy w Bolesławiu wprowadza dyżur telefoniczny pod nr : 731-442-083