Komunikaty

Trening systemu alarmowania

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 73. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) trwający 1 minutę.

Komunikat

Urząd Gminy w Bolesławiu informuje, że w dniu 05.04.2017 r.  odwołuję sie zakaz przetrzymywania drobiu i innych ptaków w pomieszczeniach zamkniętych.

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
DYREKTOR  ZESPOŁU  SZKÓŁ
W  BOLESŁAWIU


ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż drzew (świerki) rosnących przy obiekcie Szkoły Podstawowej im. dra Pawła Sochy w Bolesławiu, który odbędzie się


w dniu 6 lutego 2017r. (poniedziałek) o godz. 900 na placu szkolnym.

Dyrektor Zespołu Szkół
     Jan Wieczorek

Ptasia grypa!

W związku z wystąpieniem na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska ogniska ptasiej grypy H5N8, zaleca się, aby w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

>> Czytaj więcej: Ptasia grypa!

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia na budowę

herb boleslawStarosta dąbrowski zawiadamia, że w dniu 29 listopada została wydana decyzja nr 419/2016 znak: BA.6740.381.2016 Starosty dąbrowskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Gminy Bolesław dla zamierzenia budowlanego obejmującego: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Bolesław - etap II".

Obwieszczenie - pobierzpdf link.

Pozwolenie na budowę  - pobierzpdf link.