Komunikaty

Alarm przeciwpowodziowy

ostrzeżenieW związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rz. Breń oraz dalszymi opadami i prognozami meteorologicznymi, wprowadza się stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie całego powiatu od godziny 21:00 dnia 21 maja 2019 r. Stan na rzece Wiśle jest stabilny. Na terenie całej gminy występują lokalne podtopienia pól, piwnic, rowów, mostków. Urząd Gminy w Bolesławiu prowdzi całodobowy dyżur w siedzibie urzędu oraz pod nr tel. 14 6415018

Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Dąbrowskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Komunikat

ostrzeżenieW związku z dalszymi opadami deszczu oraz niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi Urzad Gminy w Bolesławiu wprowadza dyżur telefoniczny pod nr : 731-442-083