Informacje bieżące

Zbiórka śmieci wielkogabarytowych

informacjaUrząd Gminy w Bolesławiu informuje mieszkańców Gminy Bolesław, że w dniu 28 października 2019 r odbędzie się zbiórka śmieci wielkogabarytowych. Śmieci należy wystawić przed własne posesje do godziny 7.00. Wystawiony zużyty sprzęt elektroniczny powinien być kompletny. 

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 1/2019 w ramach Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”

logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 1/2019 o naborze wniosków w terminie od 07 listopada 2019r.
do 21 listopada 2019r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia
1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

>> Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne i szkolenie...

Pomoc suszowa: planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków 3 października

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019r.

>> Czytaj więcej: Pomoc suszowa: planowany termin...

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Szanowni Państwo
Miło nam poinformować, że z dniem 30.08.2019 r. w Tarnowie powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, obejmujący swoim działaniem obszar Polski.
Powstały cech ma na celu nawiązanie jak najszerszej współpracy z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony środowiska, ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

>> Czytaj więcej: Międzywojewódzki Cech Kominiarzy