Informacje bieżące

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór nr 1/2017/G

logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 1/2017/G o naborze wniosków w terminie od 29 maja 2017r. do 12 czerwca 2017r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

>> Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne i szkolenie...

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór nr 2/2017

logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01


Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 2/2017 o naborze wniosków w terminie od 29 maja 2017r. do 12 czerwca 2017r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

>> Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne i szkolenie...

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór nr 1/2017

logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 1/2017

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 1/2017 o naborze wniosków w terminie od 29 maja 2017r. do 12 czerwca 2017r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

>> Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne i szkolenie...

Już pływam

baner na strone juz plywam
W dniach od 13.03.2017 r. do 19.06.2017 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu biorą udział w projekcie pn „Już pływam”.Projekt obejmuje 10 wyjazdów dla 3 grup po 15 osób ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu po 2 godziny dla każdej grupy. Podczas jednego wyjazdu z pływalni skorzysta 45 dzieci. Projekt przyczyni się do nabycia podstawowych umiejętności pływania przez dzieci oraz poprawi ich kondycję fizyczną. Zajęcia są dobrą formą profilaktyki wad postawy. Ponadto zajęcia nauki pływania są doskonałą formą spędzania wolnego czasu przez dzieci.