Informacje bieżące

„Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (...)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

>> Czytaj więcej: „Niepełnosprawny pracownik 30+ -...

Dzień Dziecka pn. „Gofrowe Party” oraz „Tajemnicza Noc”

31 maja Gminna Biblioteka Publiczna i Świetlica Wiejska w Bolesławiu zorganizowały Dzień Dziecka pn. „Gofrowe Party”. Program imprezy zawierał wiele ciekawych zabaw, ale główną atrakcją było wspólne przygotowywanie gofrów. Uśmiechom i radości nie było końca. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 33 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Nie obeszło się także od skromnych prezentów oraz krótkich życzeń dla dzieci. Serdecznie dziękujemy za świetną zabawę i tak liczny udział.

>> Czytaj więcej: Dzień Dziecka pn. „Gofrowe Party” oraz...