Informacje bieżące

Dzień Dziecka pn. „Gofrowe Party” oraz „Tajemnicza Noc”

31 maja Gminna Biblioteka Publiczna i Świetlica Wiejska w Bolesławiu zorganizowały Dzień Dziecka pn. „Gofrowe Party”. Program imprezy zawierał wiele ciekawych zabaw, ale główną atrakcją było wspólne przygotowywanie gofrów. Uśmiechom i radości nie było końca. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 33 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Nie obeszło się także od skromnych prezentów oraz krótkich życzeń dla dzieci. Serdecznie dziękujemy za świetną zabawę i tak liczny udział.

>> Czytaj więcej: Dzień Dziecka pn. „Gofrowe Party” oraz...

Informacje o rzetelności danych adresowych przedsiębiorcy

administracja podatkowa

Zdniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają  szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG.

>> Czytaj więcej: Informacje o rzetelności danych...